הסכם שירות אחסנת אתרים

הסכם שירות לאחסנת אתרים בשרת הפרטי של קייסי קולג’

1. הגדרות:

תכניות – חבילות אחסנת אתרים שונות המסופקות על ידי חברת קייסי קולג’ (להלן קייסי קולג’ )
מפרדס חנה. כל האמור להלן מתייחס לתכניות המפורטות בעמוד אחסנת אתרים בקישור שלהלן :
השרות אינו כולל את השימוש במותג קייסי קולג’.

לקוח – המשתמש הסופי בשירותי האחסון של חברת קייסי קולג’.
החווה – שרות האחסנה בחוות בזק בינלאומי

2. מחירים:

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים ואינם כוללים מע”מ.
קייסי קולג’ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת לפי המחירים הנהוגים בשוק וללא התראה מוקדמת.

3. קבלת הזמנות ותשלומים:

 1. כל ההזמנות מותנות באישור קייסי קולג’ לפני כניסת השירות לתוקף.
  ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בכתב של קייסי קולג’.
  קייסי קולג’ שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנות שירות או לעקבן,
  עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שיקבעו מפעם לפעם או באם יחרגו מתנאי השימוש הסביר.
 2. קייסי קולג’ מתחיבת להודיע בפקס או בדואר אלקטרוני על סירוב קבלה.
 3. במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש רשאית קייסי קולג’ לאחר 2 התראות ללקוח להשהות או לבטל את השירות עבור הלקוח. ביטול השירות משמעו ירידת האתר מהאוויר ואי גישה לאתר מרחבי הרשת.

4. חוקים ותקנות

קייסי קולג’ תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה.
הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

5. חוקי השימוש:

 1. כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו, בלקוח מלקוחות קייסי קולג’ או באתרי אינטרנט אחרים ברשת- אסורים בהחלט.
 2. כל ניסיון לחדור או להשתמש בשרתי או אתרי הלקוח ללא רשות הבעלים אסור בהחלט.
  איסור זה חל גם על הונאה על ידי גילוי או גניבת סיסמאות או סריקה אחר פרצות אבטחה וכו’.
  כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח הנוגד תנאים אילו, יביא לנקיטת אמצעים כנגד התוקף ועלולים להסתיים בתביעה פלילית או אזרחית.
 3. שליחת חומר פרסומי / מסחרי כמותי דרך האינטרנט (spamming) הינה תופעה מזיקה ואסורה ע”פ החוק וע”פ כללי השירות של קייסי קולג’.
  במידה ותתקבל במשרדנו תלונה על spamming דרך שרתי החווה, היא תיבדק. במידה ותמצא כנכונה, קייסי קולג’ שומרת לעצמה את הזכות להשבית לאלתר את חשבון הלקוח ללא החזר כספי.
 4. זכויות יוצרים- פעילות באתר לקוח המפירה זכויות יוצרים ובכללם- זכויות פטנטים, זכויות תוכנה, מותגים רשומים וכו’ וכן עסוק בפעילות המפירה פרטיות או זכויות של אחרים- אסורה בהחלט.
 5. אסורה בהחלט שליחת וירוסים או חומר פוגע במזיד במערכות שונות.
 6. תכנים בלתי חוקיים : קייסי קולג’ מתחייבת להוריד תכנים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל או ארה”ב ולדווח לרשויות על חומר כגון: פורנוגרפית ילדים, חומר חבלני או אתרים בעלי תוכן ניאו-נאצי.
 7. קייסי קולג’ שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts), ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות המעמיסות על השרת ופוגעות בפעילות השרת השוטפת. טרם השהיית השירות תישלח התראה אחת ללקוח לטיפול בבעיה תוך 24 שעות ממועד משלוח ההתראה בדואר אלקטרוני.
 8. כללי שימוש נוספים שיתעדכנו מפעם לפעם בכתובת http://kccollege.co.il/rules

6. אחריות מוגבלת:

 1. קייסי קולג’ תעשה כל שביכולתה על מנת להעניק שירות על הצד הטוב ביותר ולטובת צרכי הלקוח.יחד עם זאת, קייסי קולג’ אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכות החווה או דרך האינטרנט.
  קייסי קולג’ אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתי החווה ובכללם זה נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים.
  קייסי קולג’ אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מהפרעות בלתי צפויות ובלתי מתוכננות בשירות, כתוצאה מחוסר יכולת לעדכן נתונים באתר הלקוח או מהשהיית או הפסקת שירות.
 2. קייסי קולג’ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות.
  קייסי קולג’ מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך באמצעות דואר אלקטרוני או לחילופין במקרים מסוימים באמצעות טלפון, בהתאם לשיקול דעתה בלבד.
 3. קייסי קולג’ לא תזכה בהחזר כספי על חלק מתקופת האחסון או על כולה במהלך תקופת השירות המוזמנת במידה ושירות האחסנה נכנס לתוקף ואתר הלקוח יושב על שרת האחסנה של קייסי קולג’. ללקוח הזכות להפסיק את השירות ולקבל את כספו בחזרה רק לפני תום 30 ימי השירות הראשונים, ורק בכפוף למשלוח הודעה בכתב בתקופת 30 הימים הראשונים. לא תהיה ללקוח הזכות לתביעות שונות לגבי השירות וכן קייסי קולג’ לא תידרש להחזר כספי במקרה של הפסקת השירות אחרי 30 ימי האחסנה הראשונים.
 4. אחריות קייסי קולג’ ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי קייסי קולג’, מוגבלת לסך הכול הסכום ששולם בהתאם להזמנת התכנית הנבחרת ובכפוף לפרטי התכנית.
  בשום מקרה לא תהיה קייסי קולג’ אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות החווה ומערכותיה או כתוצאה מחוסר יכולת להשתמש במערכות החווה, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי קייסי קולג’, הלקוח או מי מטעמו.
 5. הלקוח לא יערב את קייסי קולג’ בתביעות משפטיות שונות כנגדו או בתביעות כנגד שירותי האחסנה של קייסי קולג’, יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי קייסי קולג’, החווה או לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו.
  הלקוח מסכים להגן על קייסי קולג’ לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי החווה, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי החווה.

7. זכויות:

בבעלות קייסי קולג’ כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנלווים.
הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי קייסי קולג’ אלה לצרכים שיווקיים וללא אישור מראש על ידי קייסי קולג’.

8. סודיות:

הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי קייסי קולג’, תכניותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה, או האסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול
להיפגע במידה וייחשף לצד ג’ וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין קייסי קולג’.

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר