המחלקה העסקית – תנאי השתתפות ומדיניות ביטולים

למען הבהירות והסר כל ספק, יש לקרוא
את תנאי ההצטרפות ומדיניות הביטולים טרם ההרשמה.

לחיצה על כפתור המשלוח בטופס ההרשמה מהווה הסכמה משפטית לתנאי ההשתתפות וההרשמה ומחייבת לכל דבר ועניין.

כל התנאים מפורטים בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 סעיף 4ג. חובת גילוי מדיניות החזרת טובין (תיקון: תשס”ה3, תשס”ז)

על התכנית

תוכנית “המחלקה העסקית” היא תוכנית ליווי שיווקית / עסקית מתמשכת ל- 12 חודשים או 6 חודשים לפי בחירה במעמד ההרשמה,

ללא תחנות יציאה, בשום שלב לאחר משלוח טופס ההרשמה !

במסגרת התכנית יקבלו המשתתפים לכל הפחות את כל התכולה המפורטת כאן, ובכפוף למפורט בהמשך.

כל הפעילויות המפורטות בתכנית מתקיימות הן במפגשים פרונטאליים והן דרך האינטרנט.
מעת לעת מתקיימות פעילויות צ’ופר והעשרה נוספות – פיסיות.
המיקומים משתנים מפעילות לפעילות. הודעות נשלחות למשתתפים.

קייס קולג’ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית, בתכנים ובמועדים.

תחילת התוכנית

כמועד תחילת התוכנית נקבע המועד שבו ינתנו למשתתפים שם משתמש וסיסמה למרכז הלקוחות הסגור
ולספריה המקצועית של קייסי קולג’.
מרגע קבלת שם המשתמש והגישה החופשית לכל הקורסים וההדרכות הנך חבר פעיל בתוכנית והלה נחשב
כאספקת “המוצר” / “השרות” לכל דבר ועניין.

מדיניות ביטולים

כאמור תוכנית המחלקה העסקית הינה תוכנית ללא נקודות יציאה.

מאחר ואין לנו עניין בהחזקת שבויים להלן תנאי ביטול ההרשמה:

  1. מרגע ההרשמה (להלן, משלוח טופס ההרשמה המאובטח) ועד לקיום שיחת התאמה עם קרן כהן, כל ביטול ההרשמה יחוייב ב 500 ש”ח + מע”מ הוצאות מנהלה.
  2. מלאחר קיום שיחת בדיקת התאמה ואישור של קרן כהן על ההשתפות ועד לסיום מועד ההרשמה כפי שמפורסם ע”י קייסי קולג בעמוד המכירה ( עמוד המכירה)
    ביטול ההרשמה יחויב בדמי ביטול של 1,000 ש”ח + מע”מ לכיסוי הוצאות טיפול ומנהלה.
  3. מרגע קבלת שם משתמש וסיסיסמה (ובתנאי שלא בוצעה כניסה לספריה המקצועית) ועד למועד הפעילות המאורגנת הראשונה (בין אם פרונטאלית ובין אם אונליין)
    ביטול ההרשמה יחויב בדמי ביטול של 60% מהעסקה הכוללת (ע”פ הבחירה בטופס ההרשמה).

מיד עם כניסת הביטול לתוקפו יבוטלו הרשאות הגישה לספריה המקצועית ללימוד עצמי.
לאחר המועדים שפורטו לעיל, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או כל החזר אחר, גם אם טרם הסתיימו 14 ימים ממועד ההרשמה.

תקופת החברות

כאמור התוכנית הינה תוכנית רב חודשית מתמשכת (6 או 12 חודשים לפי בחירת הלקוח) ללא נקודות יציאה.
בתום תקופת החברות במחלקה העסקית יסגר המנוי לספריה המקצועי ללימוד עצמי של קייסי קולג’.

התשלום לחברות במחלקה העסקית מקנה בעלות או זכות לגישה לחומרי ההדרכה רק למשך תקופת החברות.

תמיכה ומענה לפניות

המצטרפים לתכנית יקבלו טרם תחילתה הנחיות מסודרות לגבי אופן הפניה בנושאים שונים.

אנו עושים כמיטב יכולתנו לענות למיילים כמה שיותר מהר ומתחייבים לא להתעכב
יותר מ- 48 שעות ממועד קבלת המייל (לא כולל שישי/שבת חג וערבי חג)

הטבות

במסגרת שיווק המחלקה העסקית ניתנות הטבות שונות שמשתנות מעת לעת.
ההטבות אינן חלק מהתכנית ואינן תקפות וחלות בעבור כל הנרשמים.
יחד עם זאת, נרשמים אשר יהיו מעוניינים להשתתף או לקבל את ההטבות השונות,
במידה ולא היו תקפות במעמד ההרשמה – יוכלו לשלם בעבורן את התעריף המיוחד
שיקבע למשתתפי המחלקה העסקית ולהנות מתועלתן.

בשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת לכתובת info@kccollege.co.il

 

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר