Archives for מאי 2014

תשדיר 5: איך סוללים במודע ובכוונה תחילה את הדרך לניצחון ?

מה הנוסחה המדעית של נוף עתמאנה איסמעיל – זוכת מאסטר שף 2014
להצלחה ולהתמודדות עם כל אתגר מכל סוג שהוא ?

במהלך התשדיר נוף עתמאנה איסמעיל – זוכת מאסטר שף ישראל לשנת 2014 – משתפת מה הגישה שהיא אימצה בחייה ושהובילה ומובילה אותה לקטוף נצחונות, שוב ושוב, במעגלי החיים השונים ?
מהי השיטה שבעזרתה היא יודעת שאפשר לפתור ולהתגבר על כל אתגר?
וגם איך אפשר בלי – קצת מאחורי הקלעים של מאסטר שף.
מועד השידור: 21.05.2014 בשעה 12:00

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר