Archives for יולי 2013

קורס: אפיון ואבחון אתרי אינטרנט – שיעור ד'

בין אם אתם עומדים להקים אתר אינטרנט ובין אם יש לכם אתר אינטרנט שלא מושך מספיק תנועה ולא מייצר לכם לידים, לפני שניגשים לבחון או לתכנן אתר חשוב להבין כמה דברים מהותיים ביחס לאתרי אינטרנט ולהתנהלות ברשת כיום.
החלק הראשון של השיעור מסכם ומדגיש נקודות מהשיעורים הקודמים והחלק השני של השיעור עוסק בנראות האתר ודגשים חשובים על עיצוב האתר.

קורס: אפיון ואבחון אתרי אינטרנט – שיעור ג'

בין אם אתם עומדים להקים אתר אינטרנט ובין אם יש לכם אתר אינטרנט שלא מושך מספיק תנועה ולא מייצר לכם לידים, לפני שניגשים לבחון או לתכנן אתר חשוב להבין כמה דברים מהותיים ביחס לאתרי אינטרנט ולהתנהלות ברשת כיום.
השיעור הזה עוסק בתפקיד הבלוג, מבנה התפריט הצידי והכותרת התחתונה ותכנון דף הבית של האתר.

קורס: אפיון ואבחון אתרי אינטרנט – שיעור ב'

בין אם אתם עומדים להקים אתר אינטרנט ובין אם יש לכם אתר אינטרנט שלא מושך מספיק תנועה ולא מייצר לכם לידים, לפני שניגשים לבחון או לתכנן אתר חשוב להבין כמה דברים מהותיים ביחס לאתרי אינטרנט ולהתנהלות ברשת כיום.
השיעור הזה עוסק במחקר מילות מפתח ובניית הררכית עמודים באתר כמו גם בתכנון המבנה הפונקציונאלי של האתר.

קורס: אפיון ואבחון אתרי אינטרנט – שיעור א'

בין אם אתם עומדים להקים אתר אינטרנט ובין אם יש לכם אתר אינטרנט שלא מושך מספיק תנועה ולא מייצר לכם לידים, לפני שניגשים לבחון או לתכנן אתר חשוב להבין כמה דברים מהותיים ביחס לאתרי אינטרנט ולהתנהלות ברשת כיום.
המודול הזה עוסק בתכנון, אפיון ושיפור אתרי אינטרנט בראייה שיווקית מתוך התחשבות במאפיינים של האינטרנט בעידן WEB 3.0 .

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר