Archives for ינואר 2013

קורס: פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותמהיל שיווק – לא מחפשים אותי

אם זיהיתם את אסטרטגיית לא מחפשים אותי כאסטרטגיה שמתאימה לעסק שלכם,
בשיעור הנוכחי תוכלו להכיר את מודל לא מחפשים אותי עם אסטרטגיות השיווקיות שמתאימות לו.

קורס: פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותמהיל שיווק – המרה חד פעמית

אם זיהיתם את אסטרטגיית המרה חד פעמית כאסטרטגיה שמתאימה לעסק שלכם,
בשיעור הנוכחי תוכלו להכיר את מודל המרה חד פעמית עם אסטרטגיות השיווקיות שמתאימות לו.

קורס: פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותמהיל שיווק – מועדון לקוחות

אם זיהיתם את אסטרטגיית מועדון הלקוחות כאסטרטגיה שמתאימה לעסק שלכם,
בשיעור הנוכחי תוכלו להכיר את מודל מועדון הלקוחות עם אסטרטגיות השיווקיות שמתאימות לו.

קורס: פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותמהיל שיווק – קהילה

אם זיהיתם את אסטרטגיית הקהילה כאסטרטגיה שמתאימה לעסק שלכם,
בשיעור הנוכחי תוכלו להכיר את מודל הקהילה עם אסטרטגיות השיווקיות שמתאימות לה.

קורס: פיתוח אסטרטגיה שיווקית ותמהיל שיווק

בשיעור הנוכחי תפגשו בצורה פשוטה ובהירה את הפרישה של תהליך השיווק באינטרנט
ותכירו את המודלים השונים של אסטרטגיות השיווק המתאימות לכל עסק.

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר