Archives for אוקטובר 2012

מסלול חיזוק – המפתח לעולם הווידיאו מדיה

הקלטת מפגש ראשון של המסלול – המפתח לעולם הווידיאו והמדיה, מסלול חיזוק למשתתפי החממות לקידום עסקים באינטרנט.
מתאריך 17/10/2012
נושאי הסדנא: 4 השלבים להכנת סרט ווידיאו.
סוגים ומאפיינים לסרטי הווידיאו שבשימוש המשווק.
איזה סוג תוכן ווידיאו מתאים לכל סוג עסק ?
פירוט שלבים ביצור סרט ווידאו
הכנת הסט – פירוט על תפאורה, תאורה, סאונד, מצלמה
תרגול, תרגול, תרגול

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר