Archives for יולי 2012

מסלול חיזוק – המפתח לעולם הווידיאו מדיה – מפגש 2

הקלטת מפגש שני של המסלול – המפתח לעולם הווידיאו והמדיה, מסלול חיזוק למשתתפי החממות לקידום עסקים באינטרנט.
מתאריך 25/7/2012
נושאי הסדנא: סוגי התוכנות לכל סוג וידיאו
תוכנות עריכה מומלצות
הדגמה של עבודה עם תוכנות עריכה
נקודות חשובות בהפצת וידיאו
ערוצי הפצה

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר