Archives for מרץ 2012

קורס שיווק במדיה החברתית – אומנות השיווק בפייסבוק – שיעור ב'

אומנות השיווק בפייסבוק, בחלק השני של הקורס לשיווק במדיה חברתית נתמקד בפייסבוק.
נערוך הכרות עם המדינה הגדולה ביותר בעולם ונכיר אסטרטגיות בסיסיות לשיווק בפייסבוק.
זהו החלק השני בפרק של פייסבוק.

קורס שיווק במדיה החברתית – אומנות השיווק בפייסבוק

אומנות השיווק בפייסבוק, בחלק השני של הקורס לשיווק במדיה חברתית נתמקד בפייסבוק.
נערוך הכרות עם המדינה הגדולה ביותר בעולם ונכיר אסטרטגיות בסיסיות לשיווק בפייסבוק.
זהו החלק הראשון בפרק של פייסבוק.

לנסוע עם ההצלחה # 10

לנסוע עם ההצלחה עם: יובל הרפז
משך התוכנית: 01:02:18
מה יש כאן בשבילך: מה זה בכלל שיתוף פעולה? ובפרט מהו שת”פ עסקי?
מה הם העקרונות הפנימיים והמעשיים שצריכים להנחות אותנו בבואנו ליצור שת”פ עסקי?
מה הקווים המנחים להצלחת שת”פ עסקי?

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר