Archives for פברואר 2012

קורס לשיווק במדיה החברתית

בקורס הזה אנחנו נכיר את המדיה החברתית בשני רבדים. הרובד הראשון יהיה ברמת המקרו, והרובד השני יהיה המיקרו.
בתום המודול הזה אתם תדעו:
• מה המטרות העסקיות שאתם יכולים להשיג במדיה החברתית
• מה ההזדמנויות ומהם הסיכונים
• מה הם מאפייני השימוש במדיה החברתית
• מי הרשתות הפעילות בארץ
• מהו מחזור החזר התשואה במדיה החברתית
• מה הקשר שלו לעסק שלכם
• איך לפתח אסטרטגית מדיה חברתית

לנסוע עם ההצלחה # 9

לנסוע עם ההצלחה עם: דקלה מור
משךהתוכנית: 0:46:05
מה יש כאן בשבילך:
מה השינוי הגדול שדקלה ביצעה?
איך עסקים בוידיאו מסייעת לבעלי עסקים?
וגם: האם וידיאו מתאים לכל סוגי העסקים?

Powered by WishList Member - Membership Software
החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר